پارچه بازار
خانه / پارچه فاستونی مشهد

پارچه فاستونی مشهد

خط تولید پارچه فاستونی مشهد

پارچه فاستونی مشهد

یکی از خط های تولید پارچه فاستونی در مشهد که به صورت فعال روند کاری خود را انجام می دهد فاستونی جامعه واقع در یکی از شهرک صنعتی های مشهد است. پارچه فاستونی مشهد همان کالیته های متفاوت جامعه است که گاهی با نام مشهد نیز می شناسند زیرا کارخانه …

توضیحات بیشتر »

پخش پارچه فاستونی مشهد

پارچه فاستونی مشهد

پخش پارچه فاستونی مشهد منظور همان فاستونی جامعه است که تولیدش به کارخانه آن واقع در شهرک صنعتی مشهد بر می گردد. پارچه های فاستونی مشهد دقیقا همان فاستونی هایی است که تولید و بافتش را کارخانجات استان خراسان انجام می دهد که امروزه کارخانه جامعه و به ندرت طوس …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام